Team

In de dierenartsenpraktijk Giekerk-Hardegarijp-Veenwouden werken we met een team van drie dierenartsen en drie assistentes.
Al onze dierenartsen zijn all-round bekwaam en inzetbaar maar hebben wel ieder hun eigen specialisatie.

Rixt Vollema
Binnen de praktijk is Rixt met name actief op het gebied van de gezelschapsdieren.
Ook bij paarden en runderen staat zij haar “mannetje”. Rixt is sinds 1994 werkzaam in Hardegarijp.

Erik Apperlo
Vanaf 2011 is Erik het veterinaire team komen versterken. Zijn grootste focus ligt bij de landbouwhuisdieren, maar daarnaast is hij ook bij de spreekuren van de gezelschapsdieren actief.

Wim Bosma
April 2016 is Wim begonnen met werken binnen onze praktijk. Wim is binnen de praktijk breed inzetbaar maar houdt zich voornamelijk bezig met de paarden en de landbouwhuisdieren.

Egberdina de Vries
In juli 2015 is Egberdina bij onze praktijk komen werken als assistente. Ze is druk met de dagelijkse gang van zaken op de praktijk. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor administratie en de landbouwhuisdieren gerelateerde zaken.

Wendy Vrind
Als assistente met de nodige ervaring is Wendy in mei 2016 bij ons aan de slag gegaan. Ze houdt zich speciaal bezig met voeding, puppybegeleiding en (over)gewichtsbegeleiding binnen onze praktijk.

Anniek Klaaysen
Na een succesvolle stageperiode is Anniek in de zomer van 2018 bij ons aan het werk gegaan. Net als Wendy is ze, naast de vaste werkzaamheden, druk met de puppybegeleidingen. Daarnaast doet ze binnen de praktijk de bestellingen.